NungXsubThai

รสสวาทมือกีตาร์

Description

Tonight, I Will Stay At The Home Of Fragrance To You. Mako Oda

เมื่อมือกีตาร์หนุ่มประสบอุบัติเหตุเจ็บมือซ้อมไม่ได้ เธอจึงมีน้ำใจไปช่วยในฐานะบ้านใกล้เรือนเคียงจนเรื่องราวเลยเกิด
เรื่องนี้นำแสดงโดย Oda Mako
รหัส JUX-293

Video Information

Added: 1 year ago by nungxadmin
Runtime: 1:58:21
Views: 876 views

Categories: ญี่ปุ่น